Search This Blog

Monday, November 24, 2008

Sa Iba't Ibang Sulok

Sa Iba't Ibang Sulok by Malang
Mabuhay Komiks November 6 1951 No.6

No comments:

My Blog List